FABU Verzekeringen zowel voor particuleren als professionelen

"Verzekeren is eenvoudig, goed verzekeren een kunst." (Poffyn S, 2010)

Want wat bent u met woorden als het er plots toe doet? Daarom is een persoonlijke analyse zeer belangrijk, al uw persoonlijke facetten overlopen. Waar bent u wel of niet voor verzekerd? Waar wil u zich wel of niet voor indekken?

Bij FABU Verzekeringen kan u terecht voor een onafhankelijk gesprek, advies en voorstel met keuze uit het verzekeringsgamma van maar liefst 29 verzekeringsmaatschappijen. FABU Verzekeringen staat bovendien garant voor een persoonlijke opvolging en schade afhandeling.

 

 Wat te doen bij schade?

Belangrijk, blijf rustig. Doe het noodzakelijke om verdere schade te voorkomen, gooi niets weg, neem steeds foto's en/of film, verwittig d uw makelaar: FABU FOON 09/278.12.34

Ongeval met uw voertuig? U kan het noodnummer vinden op uw groene kaart!

 Schade aangifte en formulieren

Europees aanrijdingsformulier 
BTW-vragenlijst
hospitalisatie medische kosten DKV
hospitalisatie AG
expertise overeenkomst RDR

 FABU Verzekeringen specialisaties varia verzekeringen

Bij FABU Verzekeringen ziet u goed voor maatwerk voor het beschermen van uw onroerend goed via brandpolissen op maat, verdedigen van uw juridische belangen via een maatcontract rechtsbijstand, beschermen van uw aansprakelijkheid en/of beroepsaansprakelijkheid. Evenals beheer van vlootcontracten auto.

Uiteraard kan u bij FABU Verzekeringen terecht voor het volledige verzekeringspakket welke u vandaag of in de toekomst nodig heeft.    

 FABU Verzekeringen specialisatie leven- en beleggingsverzekeringen

Bij FABU Verzekeringen kan u een uigebreide kennis en aanbod vinden overheen volgende takken: hospitalisatie, gewaarborgd inkomen, uw fiscale vriendelijke beleggingen waaronder vrij aanvullend pensioen, pensioensparen, lange termijn sparen, individuele pensioentoezeggingen. Alsook voor verzekeren van successierechten, partnercover,...  kan u terecht voor maatwerk.

Uiteraard kan u bij FABU Verzekeringen terecht voor het volledige verzekeringspakket welke u vandaag of in de toekomst nodig heeft.  

 Simuleer hier uw spaarplan

sparen en beleggen

 

Alle velden invullen.
Indien er geen startkapitaal is, "0" invullen.

%

Eindbedrag:

  ASSUR MIFID

Algemene voorwaarden van de maatschappijen (Nederlands)

Algemene voorwaarden van de maatschappijen (Frans)

FABU Verzekeirngen Informatiedocument

Het ABC - van verzekeringen door Assuralia

 

 

INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTENBELEID
VAN ONS KANTOOR

    Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.
Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.
De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

    Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.
Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.
Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

    Welke maatregelen neemt ons kantoor

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.
Het gaat onder meer om:

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

    Wat is de procedure?

 

 

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.