Klantenzone FAQ Louise

Hoera! We worden ouder!

25-02-2019 15:18

Hoera we worden ouder!

Potentiële valkuil, voor de ouderen en hun kinderen zelf, het prijskaartje!

De statistieken liegen er niet om: we worden steeds ouder. De gemiddelde levensverwachting stijgt elk jaar een beetje en ondertussen zitten we al op een gemiddelde ouder dan 80 jaar.

98% van de senioren wil ook zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar alleen wonen is helaas niet voor iedereen haalbaar.

Op dat moment zijn er 2 mogelijkheden: je neemt je (schoon)ouders in huis of er wordt een verblijf in een zorginstelling geregeld.

Aan een verblijf zijn aanzienlijke kosten verbonden. Wat als het pensioen van de bewoner onvoldoende is? Ben je als kind wettelijk verplicht deze kosten te dragen? Kan het OCMW de kosten van je terugvorderen?

Er bestaat, naast de onderhoudsplicht tussen echtgenoten, een onderhoudsplicht tussen verwanten in rechte lijn. Dit betekent dat ouders, kinderen en grootouders ten opzichte van elkaar gehouden zijn om bij te dragen aan elkaar onderhoud. Deze verplichting is er als er aan twee voorwaarden wordt voldaan: de onderhoudsgerechtigde moet behoeftig zijn en de onderhoudsplichtige moet in staat zijn om het onderhoudsgeld te betalen.

Een rusthuisbewoner die zijn factuur niet zelf kan betalen, kan tussenkomst vragen aan het OCMW van zijn voormalige gemeente. Dit enkel in het geval van een OCMW rusthuis en dus niet bij private rusthuizen.
Als het OCMW tussenkomt in de rusthuiskosten, vordert zij deze soms terug van de onderhoudsplichtigen – tenzij een algemene uitzondering werd gemaakt voor de ganse gemeente.
Wanneer je de rusthuiskosten niet wil terugbetalen kan er, mits het leveren van bewijs (financieel, geen contact meer), worden afgeweken van deze regel.

Om het opnemen van ouderen in het gezin te stimuleren, kan je jouw (schoon)ouder ten laste nemen en op die manier minder belastingen betalen.